Jdi na obsah Jdi na menu
 


Pořízení nového dopravního automobilu pro jednotku SDH obce

Zastupitelstvo obce schválilo přijetí obou dotací a pověřilo starostu obce provedením výběrového řízení a uzavřením všech příslušných a nezbytných smluv. V současné době byl ve veřejné soutěži vybrán dodavatel, probíhá výroba a dodávka v souladu s dotačními podmínkami bude realizována do konce letošního roku. 

 

Obec Hostěrádky-Rešov má v souladu s plánem plošného pokrytí Jihomoravského kraje zřízenu jednotku kategorie JPO III., tzn. jednotku, která mimo obec svého zřizovatele je předurčena i pro zásahy v ostatních obcích dle požárního poplachového plánu.  Tato jednotka kromě zásahového vozidla CAS na podvozku Tatra 815 je vybavena i téměř dvacet let starým dopravním automobilem Volkswagen Transportem, který je již značně poruchový a nespolehlivý s vysokými provozními náklady.  Dopravní automobil kromě přepravy hasičů na místo události a zpět slouží i k přípravě a výcviku hasičů a k plnění dalšího úkolů obce na úseku požární ochrany, ochrany obyvatelstva a krizového řízení.

Proto obec využila možnosti a po schválení zastupitelstvem se úspěšně v letošním roce zúčastnila nového dotačního programu MV-generálního ředitelství HZS ČR pro poskytování účelových investičních dotací obcím, které zřizují jednotku požární ochrany v rámci programu Dotace pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí na pořízení nového dopravního automobilu. Po splnění podmínek dotace pro stanovený účel jsme tak rozhodnutím poskytovatele získali státní dotací 450.tis Kč. Dále z rozpočtu Jihomoravského kraje po projednání a schválení  v Radě Jihomoravského kraje byla poskytnuta obci další dotace pro pořízení nového dopravního automobilu ve výši 300.tis. Kč. V tomto místě patří zcela jistě poděkovat jak Jihomoravskému kraji, tak hejtmanu Michalu Haškovi, že se již řadu let snaží systematicky podporovat dobrovolné hasiče v Jihomoravském kraji a výrazně tak přispívat k bezpečností našeho regionu. V neposlední řadě jsou tak šetřeny i obecní prostředky, které mohou být použity na jiný veřejně prospěšný účel.

Zastupitelstvo obce schválilo přijetí obou dotací a pověřilo starostu obce provedením výběrového řízení a uzavřením všech příslušných a nezbytných smluv. V současné době byl ve veřejné soutěži vybrán dodavatel, probíhá výroba a dodávka v souladu s dotačními podmínkami bude realizována do konce letošního roku. 

Pořízením nového dopravního automobilu a vyřazením starého dojde k výrazné úspoře provozních prostředků na PHM, provozních kapalinách, údržbě, servisu a opravách a v neposlední řadě bude šetřeno i životní prostředí. Nová požární technika pořízená z dotace bude splňovat všechny technické podmínky stanovené příslušnými předpisy a požárními vyhláškami, její provoz bude výrazně hospodárnější  a efektivnější než provoz původní techniky. Hlavním a nejdůležitějším přínosem bude, že se zvýší bezpečnost přepravovaných hasičů a požární bezpečnost nejen obce Hostěrádky-Rešov, ale i ostatních obcí, kam bude jednotka krajským operačním a informačním střediskem HZS Jihomoravského kraje vyslána k zásahu či pomoci.

 

V Hostěrádkách-Rešově 15.září 2016