Jdi na obsah Jdi na menu
 


Výroční valná hromada za rok 2010

vvh-za-2010--38-.jpgV sobotu 8.1.2011 se na hasičce konala Výroční valná hromada za rok 2010.

Při rekordní účasti jsme prezentovali naši činnost za rok 2010 a přijali plán naší činnosti na rok 2011.V článku najdete zprávu velitele a starosty SDH za rok 2010.

Zpráva o stavu činnosti sboru za rok 2010

 

Vážení bratři, sestry, vážení hosté

 

            Dovolte mi, abych Vás seznámil se zprávou o činnosti Sboru dobrovolných hasičů v Hostěrádkách-Rešově za rok 2010. První výborová schůze se konala 4. ledna, kdy se projednalo zajištění VVH za rok 2009, přehled odpracovaných brigádnických hodin a byla provedena kontrola pokladny. VVH se konala 9.1.2010. Zahájení a celou schůzi vedl velitel sboru bratr Antonín Dolák. Přivítal přítomné funkcionáře okresu, okrsku, okolních sborů a přítomné hosty. Byla zvolena volební a návrhová komise. Starosta sboru přednesl zprávu o činnosti, ve které zhodnotil činnost SDH za rok 2009 a dále zprávu velitele. Zprávu o výsledcích v soutěžích přednesl náměstek starosty Rudolf Franz ml. Revizní komise seznámila VVH s provedenou revizí pokladny a účtu sboru. Byl přednesen návrh složení výboru SDH pro další volební období, návrh delegátů do okrsku a voleb OSH, návrh plánu činnosti na rok 2010, tento byl ve všech bodech splněn. Při údržbě hasičky a jejího okolí jsme v roce 2010 odpracovali 250 hodin, při údržbě výstroje a výzbroje 400 hodin, při kontrole funkčnosti hydrantů 60 hodin, při kulturních a společenských akcích 450 hodin, odevzdali 27 q žel. šrotu, uspořádali jsme tradiční ostatky, noční soutěž v požárním útoku a diskotéku. V diskuzi vystoupili hosté a zástupci pozvaných okolních sborů. Usnesením VVH byla schválena volba členů výboru SDH, delegátů na VVH okrsku a delegátů do voleb OSH a plán činnosti na rok 2010.

 

Další výborová schůze se konala 20. ledna 2010. Byl sestaven plán výborových schůzí na rok 2010  a členských schůzí. Dále bylo projednáno vyúčtování VVH a zajištění vesnické zabijačky. Vesnická zabijačka se uskutečnila v sobotu 30.ledna, zajišťovali jsme občerstvení. Další výborová schůze se uskutečnila 1.2.2010, kdy bylo projednáno vyúčtování vesnické zabijačky, projednána nabídka koncertu Ladislava Kerndla 11.9.2010, uspořádání ostatků a večerní zábavy. Ostatky se uskutečnily v sobotu 13. února 2010 průvodem masek po vesnici s hudbou Františka Peciny, večer proběhla v sále kulturního domu tradiční ostatková zábava. Dne 12. února v naší hasičské zbrojnici proběhla výroční valná hromada okrsku Hostěrádky-Rešov za účasti zástupců SDH Šaratice, Kobeřice, Velešovice a Vážany nad Litavou.

 

            Další výborová schůze se uskutečnila 8. března 2010, pokladník sboru potvrdil odevzdání daňového přiznání za rok 2009 na FÚ ve Slavkově. Byl projednán a schválen požadavek dopravu na školu v přírodě ZŠ Šaratice 17.5.-21.5.2010. Dále byl projednán kurs na motorové pily pro JSDH. Na výborové schůzi 6. dubna 2010 bylo projednáno uskutečnění preventivní akce Den u hasičů dne 16.4.2010 pro žáky ZŠ Šaratice a MŠ Hostěrádky-Rešov. Na výborové schůzi 3. května 2010 byly připraveny seznamy sponzorů noční soutěže v požárním útoku a rozděleny členům výboru k obcházení. Sponzoři byli následně zahrnuti do pozvánky na soutěž.  Dále byl projednán a schválen nákup přívěsného vozíku pro sportovní družstvo za DA Fiat Ducato a nákup notebooku pro výbor SDH místo zapůjčeného počítače z OSH, který byl vrácen. Na členské schůzi 31.5.2010 byla projednána organizační příprava a zajištění noční soutěže.

 

V sobotu 5. června 2010 se v areálu kynologického klubu v Hostěrádkách-Rešově letos již pošesté sešli příznivci hasičského sportu při VI. ročníku noční soutěže v požárním útoku o putovní sochu sv. Floriána. Soutěžní podmínky byly pro muže i ženy stejné, v kategorii mužů  soutěžilo 21 družstev, v kategorii žen soutěžilo družstev 11. Nejcennější trofej v mužské kategorii si odvezlo družstvo Sportu Starého Lískovce za dosažený čas 16,75 sec., na druhém místě skončilo družstvo domácích Hostěrádek-Rešově časem 16,87 sec. a na třetím místě družstvo Tučap A časem 17,07 sec. V kategorii žen si nejcennější trofej odvezlo družstvo Dražovic dosaženým časem 19,32 sec., na druhém místě skončilo družstvo Hodějic dosaženým časem 19,45 sec. a na třetím místě družstvo Krokočína dosaženým časem 21,62 sec.  Útok nedokončila neplatným pokusem 3 družstva. Vyhlášení výsledků a předání cen proběhlo po skončení všech soutěžních klání kolem druhé hodiny ranní. Pro všechny soutěžní družstva byly připraveny zajímavé ceny, ale přece jen poháry a zejména hlavní cena – nádherná putovní socha sv. Floriána, věnované spoluorganizátorem a generálním sponzorem soutěže – firmou Červinka s.r.o. Hodějice, výroba, servis a prodej hasících přístrojů a další techniky, byly bezesporu nejzajímavější.

           

Poděkovat musíme jak za finanční příspěvky, tak za věcné dary, kterými naši soutěž sponzorovali:

-         Červinka s.r.o. Hodějice, výroba, prodej a servis hasící techniky

-         Jihomoravský kraj

-         Obecní úřad Hostěrádky-Rešov

-         ZEV Šaratice

-         Restaurace U Paseky Újezd u Brna

-         Technikcentrum Němčanský Petr

-         Dolák Antonín, stolařství

-         Dolák Petr, zámečnictví, svářečské práce

-         Dolák Radek, autodoprava

-         Elektro Spáčil, prodej elektrospotřebičů

-         Robeš Josef

-         Robeš Jan

-         Vinařství Martinásek

-         Krejčíř Jiří a Rudolf, výroba nábytku

-         Jochymek Arnošt, potraviny

-         Poulík Vladimír, autodoprava

-         Masař Zdeněk, vodo topení instalace

-         Kalvoda Ivo

-         Pecina František, voda, topení, plyn

-         Hrabovský Luboš

-         Špondr Zdeněk, elektroinstalace

-         Veselý Jan, dopravní signalizace

 

            Poděkovat musíme také Okresnímu sdružení hasičů Vyškov za poskytnutí časomíry, bratru Jaroslavu Bejlkovi za uvádění celé soutěže a ovládání časomíry a všem členům sboru, kteří se na přípravě a celém zdárném zabezpečení soutěže podíleli.

 

Na výborové schůzi 7. června bylo provedeno vyhodnocení a vyúčtování akcí a projednáno přijetí nových členů do sboru. Na výborové schůzi 6.9.2010 bylo projednáno organizační zajištění koncertu Ladislava Kerndla, který se uskutečnil 11.9.2010 v zrekonstruovaném sále kulturního domu. Dále byly zpracovány návrhy na ocenění a vyznamenání při příležitosti výročí 90.let SDH. Na výborové schůzi 4.10.2010 byl projednán branný závod družstva mladších žáků v Dražovicích, focení sboru k 90.-ti letům výročí SDH a sběr železného šrotu v listopadu. Na výborové schůzi 8.11.2010 byly projednány termíny oslav výročí 90.let SDH v naší obci – 7.5.2011, termín Soutěže o pohár starosty obce v požárním útoku – 28.5.2011 a termín noční soutěže v požárním útoku o putovní sochu sv. Floriána – 2.7.2011. VVH okrsku se uskuteční 11.2.2011. Dále byla projednána exkurse mladých hasičů na PS Lidická.

 

Na výborové schůzi 6. prosince bylo projednáno uskutečnění a organizační zajištění diskotéky 25.12.2010, nákup zásahových obleků, obuvi a rukavic a radiostanic z dotace JMK. 25. prosince 2010 jsme organizačně zabezpečovali diskotéku, která se našemu členovi Petrovi Dolákovi podařila zajistit, tato akce se velmi vydařila a přinesla velmi významný příjem do pokladny SDH v letošním roce, za což mu patří poděkování a všem, kteří se na této náročné akci podíleli. Na výborové schůzi 27. prosince bylo provedeno vyúčtování diskotéky. Na poslední výborové schůzi 3.1.2011 byla projednávána příprava dnešní VVH, provedena revize pokladny, projednán návrh na rozpočet PO v roce 2011 OÚ, který byl odevzdán, dále návrh na dotace obci z rozpočtu JMK v roce 2011 (5x přetlakový DP Drager, 2 ks záchranářských lehátek, akce celkem 250.tis. ).

 

V roce 2010 se významných životních jubileí dožili členové našeho sboru – 75. let Zdenek Kánský, 70. let Jindřich Mazal, 60.let Leoš Strmiska, 50.let Libuše Urbánková a Antonín Drápal. Všem jubilantům jsme za SDH předali drobné dárky a ještě jednou srdečně blahopřejeme a přejeme pevné zdraví do dalších let a štěstí a spokojenost v osobním životě.

 

Vlastníme 8. akcií Hasičské vzájemné pojišťovny, Fiat Ducato, přívěsný vozík, PPS-12, vycházkové uniformy, cvičební úbory soutěžních družstev, sportovní obuv, vybavení kuchyně, vybavení schůzové místnosti, televizi, video, videokameru, radiopřijímač se zesilovačem, DVD přehrávač, notebook.

 

Finanční zprávu o hospodaření SDH v roce 2010 přednese revizor.

 

Členská základna: k 31.12.2010 měl náš sbor 94 členů, z toho 65 mužů, 22 žen a 7 mládeže do 15-ti let.

  

            Výbor sboru děkuje všem, kteří aktivně pomáhají našemu sboru v jeho činnosti. Na tomto místě patří poděkovat i Libě Urbánkové, Ludmile Kánské a Janě Špondrové za péči o pomník zemřelých hasičů a Pavlovi Palečkovi za spravování našich internetových stránek SDH.  

 

            Bratři a sestry, vážení hosté. Vyslechli jste zprávu o stavu a činnosti sboru v uplynulém roce a tak mě dovolte, abych  poděkoval za práci všem, kteří jste ji v uplynulém roce pro sbor vykonali. V novém roce přeji jménem výboru všem hlavně zdraví, spokojenost v osobním i pracovním životě a hlavně hodně chuti do další práce v našem sboru.

 

 

            Nyní Vás seznámím se zprávou velitele jednotky SDH a sboru.

 

 

 

Hostěrádky-Rešov 8. ledna 2011   Mgr. Slavomír Bell, starosta SDH

 

 

 

Zpráva velitele SDH za rok 2010

           

            Předem mé zprávy bych vás chtěl pozdravit a přivítat na dnešní valné hromadě.  Jednotka SDH je tvořena 17-ti členy SDH, všichni mají absolvovány zdravotní prohlídky, které byly provedeny v lednu 2009, platnost je 2 roky do 23.1.2011. Do té doby všichni členové jednotky musí absolvoval nové lékařské prohlídky. Členové jednotky se pravidelně scházejí při výcviku, školení, údržbě techniky, přípravě na technické prohlídky. Při výjezdu bývá účast členů v pracovní době do 5-ti členů, v mimopracovní době a o víkendech i 10 členů. Výjezdní čas se nám daří kolem 5 min. (dle vyhlášky JPO III. je výjezd do 10 min.). Provádíme údržbu zásahových vozidel. Školení J SDH probíhá 1x měsíčně. Školení řidičů zásahových vozidel je jednou ročně, v roce 2010 ho 6 řidičů absolvovalo ve Slavkově. Školení velitelů absolvovali 12.2.2010 Petr Dolák a Ivo Jakeš. 26.2.2010 absolvovali školení strojníků Martin Robeš a Radomil Pospíšil. Průběžné školení dále absolvují nositelé dýchací techniky.  V březnu a dubnu členové jednotky absolvovali teoretické a praktické školení na obsluhu motorových a rozbrušovacích pil, všichni obdrželi kvalifikační průkazy.  8 členů má zdravotní průkazy na prodej občerstvení při pořádání kulturních podniků.

 

Zásahová činnost :

11.4.2010 - Požár trávy – Hostěrádky Rešov

Jednalo se o požár suché trávy a křoví na železničním náspu mezi Hostěrádkami a Zbýšovem na 20 km, na ploše cca 180 m2. Byl proveden 1 proud C z vozidla CAS 32 Tatra 148 a použity jednoduché hasební prostředky.Vozidlo HZS Slavkov bylo ponecháno v záloze na místě. Požár byl rychle zlikvidován, poté byla jednotka odvolána na základnu. Počet zasahujících členů jednotky – 12, vozidla Volkswagen Transporter, CAS 32 – Tatra 148

24.5.2010 – 17.57 hod. Technická pomoc – Hostěrádky Rešov

V souvislosti s bouřkami a dalšími doprovodnými jevy jednotka vyjela čerpat vodu po přívalovém dešti. Čištění komunikace od bahna po průtrži - silnice zatopená vodou a bahnem, dále se jedná o zatopenou kanalizaci, provedeno uvolnění od nánosu větví a bláta. Počet zasahujících členů jednotky – 8, vozidla Volkswagen Transporter, CAS 32 – Tatra 148

25.5.2010 – 16.28 hod. Technická pomoc – Hostěrádky Rešov

Jednotka vyjela k odstraňování následků bouřek s přívalovými dešti k úklidu obce. Jednalo se o zaplavení místní komunikace a kanály. Došlo k vyčištění ucpaných kanálů a částečně i silnice, také hasiči uvolňovali kanalizaci ucpanou nánosem bahna z okolních polí. Počet zasahujících členů  naší jednotky – 8, vozidla Volkswagen Transporter, CAS 32 – Tatra 148

 

2.6.2010 – 14.37 hod. Technická pomoc – Hostěrádky Rešov

Jednotka vyjela k monitoringu hladiny vodních toků a kontrole situace v obci. Monitoring v místech, kde hrozí vylití přítoků řeky Litavy, kontrola kanalizace, kterou se voda z Litavy vrací zpět do obce. Zjištěna vysoká hladina – nasazeno na 2 místech kalové čerpadlo. Pro odstranění naplavenin bláta na komunikaci použita CAS 32 T – 148, odstranění naplavenin na potoce a vyčištění ucpané kanalizace. Počet zasahujících členů  naší jednotky – 9, vozidla Volkswagen Transporter, CAS 32 – Tatra 148, Fiat Ducato

 

6.6.2010 – 20.44 hod. Technická pomoc – Hostěrádky Rešov

Čerpání vody z kotelny a sklepa rod. domku Hostěrádky-Rešov č. 288, zjištěna prasknutá vodovodní trubka, nasazeno plovoucí čerpadlo. Voda odčerpána, odjezd, počet zasahujících členů jednotky – 6, vozidlo Volkswagen Transporter.

 

9.6.2010 – 12.16 hod. – Požár – Odpad, skládka Újezd u Brna  

II. Stupeň, Újezd u Brna – vozy 10 Jednotky: SDH Újezd u Brna, HZS Židlochovice, SDH Sokolnice, SDH Hostěrádky - Rešov, HZS Slavkov, SDH Žatčany, SDH Moutnice, SDH Šlapanice, HZS Lidická, HZS Slatina

Jednotky vyjely na požár skládky pražců. Plocha požáru je asi 50 x 60m. Na okraji obce Újezd zřízeno čerpací stanoviště, probíhá kyvadlová doprava vody. 13:10 - lokalizace. Naše jednotka se k zásahu dostavila jako třetí, velitel zásahu okamžitě nasadil 6 našich hasičů ke 2 útočným C proudům. Jeden proud hasil vodou a druhý později těžkou pěnou. Po uhašení požáru jednotka dostala za úkol prolévat vodou zbytky pražců, které rozhrnovali dva nakladače. CAS 32 – T 148 po příjezdu doplňovala vodu do zasahujících cisteren. Později kyvadlově dovážela vodu na místo zásahu. Pro naši jednotku to byl jeden z nejtěžších zásahů, členové jednotky strávili v těsné blízkosti požáru více než 2,5h prakticky bez přestávky s vypětím všech sil se snažili bojovat s ohnivým živlem. Po 16 hodině velitel zásahu vyčerpaným hasičům poděkoval a odeslal jednotku na základnu. Počet zasahujících členů jednotky – 9, vozidla Volkswagen Transportér, CAS 32 – Tatra 148, Fiat Ducato

13.6.2010 – 09.01 hod. Technická pomoc – Hostěrádky Rešov

Jednotka vyjela k odstraňování následků nočních bouřek s přívalovými dešti.. Jednalo se o zaplavení místní komunikace a ucpání kanálových vpustí. Došlo k odčerpání vody pomocí plovoucího čerpadla, vyčištění ucpaných kanálů a silnice. Počet zasahujících členů naší jednotky – 7, vozidla Volkswagen Transportér, CAS 32 – Tatra 148

 

16.07.201008.29 hod. Technická pomoc – Odstranění nebezpečných stavů

Jednotka vyjela k čištění kanalizace od nánosů bahna z okolních polí. Zjištěna ucpaná kanalizace pod mostkem u železničního mostu. Kanalizace prostříkána jedním C proudem z CAS 32, nánosy bahna odstraněny. Počet zasahujících členů naší jednotky – 4, vozidlo CAS 32 – Tatra 148

 

16.07.2010 – 18.16 hod. - Požár v areálu ZD Kobeřice u Brna - taktické cvičení

Zásah byl taktickým cvičením na požár v areálu zemědělského družstva. Byly ověřeny dojezdové časy všech zúčastněných jednotek našeho okrsku a funkčnost zásahová techniky. Naše jednotka prováděla zásah jedním C proudem, dále byla použita těžká pěna a na závěr také otočná lafetová proudnice. Počet zasahujících členů jednotky – 7, vozidla Transporter, CAS 32 – Tatra 148

 

01.08.20101 – 19.50 hod. Požár strniště Zbýšov

Jednalo se o požár strniště v prostoru mezi Zbýšovem a Šaraticemi u řeky Litavy. Na poli
vzniklo několik ohnisek požáru od vadného ložiska sečícího kombajnu. Na místo zásahu
jsme přijeli jako druzí v pořadí, kromě nás zasahoval HZS Slavkov, JSDH Křenovice a Zbýšov. Naše jednotka nasazena na hašení pomocí otočné lafetové proudnice z CAS 32. Počet zasahujících členů jednotky – 10, vozidla Transporter, CAS32– Tatra 148

 

22. 8.2010 - 18:21 hod. – Požár strniště mezi Zbýšovem a Křenovicemi

Jednalo se o požár pole a strniště v prostoru nad Zbýšovem směrem ke Křenovicím. Na poli vzniklo několik ohnisek požáru - pravděpodobně neohlášené pálení. Později se požár nekontrolovaně rozšířil na plochu asi 200x2Om, hrozilo vznícení blízkého větrolamu. Na místo zásahu jsme přijeli jako první v pořadí, kromě nás zasahoval HZS Slavkov, JSDH Křenovice a Zbýšov. Po příjezdu na místo události jednotka nasadila 2 otočné lafetové proudnice z CAS 32, dále byly použity jednoduché hasící prostředky. Počet zasahujících členů jednotky – 8, vozidla Volkswagen Transporter, CAS 32 – Tatra 148

4. listopad 2010, 16:44 - Požár trávy Šaratice                                       

 Jednotky: SDH Hostěrádky - Rešov, HZS Slavkov, SDH Křenovice, SDH Šaratice

 Jednalo se o menší požár suché trávy, jednotka provedla průzkum prostoru od Šaratic po Otnice, nalezen požár menšího rozsahu u řeky Litavy, který byl hašen již před příjezdem jednotek. Počet zasahujících členů jednotky – 8, vozidla VW Transporter, CAS32 – Tatra 148

 

Činnost jednotky :

10.4. 2010 - Školení práce s motorovou pilou – praktická část

V sobotu 10.4. naše zásahová jednotka absolvovala v Mariánském údolí v Brně-Líšni  praktické školení – Obsluha ruční motorové pily.

 

6.5.2010 – Účast na 10. výročí vzniku IZS na nám. Svobody v Brně

- 3 členové SDH, program hejtmana JMK na nám. Svobody v Brně, vystoupení a ukázky

 

7.5.2010 - Školení práce s motorovou pilou – teorie+testy

V pátek 7.5. proběhlo na hasičské zbrojnici školení – Obsluha ruční motorové pily-teoretická část. Školení se zúčastnili členové naší zásahové jednoty a zástupci JSDHO Otnice a JSDHO Brno – Chrlice. Kurz byl ukončen závěrečním testem, všichni uspěli a tak získali odbornou způsobilost pro používání motorové pily při zásahové činnosti JSDH.

 

21.6.2010 – Dovoz PHM

- převzetí PHM po zásazích na záplavy a povodně od HZS

 

Veřejné akce :

16.4.2010  - Dopoledne u hasičů

V pátek 16.4.2010 jsme společně s preventisty z krajského HZS Jmk, profesionálními hasiči ze Slavkova u Brna a firmou Červinka pořádali "Dopoledne u hasičů". Hlavní náplní našeho dopoledne byla prevence, kterou zábavnou formou odprezentovali hasiči z preventivní výchovné činnosti krajského ředitelství HZS Jmk. Žáci se dozvěděli, co dělat a jak reagovat na požár nejen ve škole, ale i doma. Byla jim představena kompletní výstroj hasičů zásahové jednotky, včetně praktické ukázky. Následovala ukázka práce s hasícím přístrojem od firmy Červinka Hodějice, včetně malého školení na používaní těchto hasících přístrojů. Dalším stanovištěm byla ukázka zásahové techniky našeho sboru a výbava. Prakticky bylo předvedeno hašení pěnou i vodou. Slovem doprovázel prezentaci hasební techniky předseda OKRR bratr Jaroslav Bejlek z Rousínova. Profesionálové ze Slavkova představili zásahové vozidlo MAN. Dopoledne u hasičů absolvovali děti ze základní a mateřské školy v Šaraticích (139+22dětí) a děti z mateřské školky (22 dětí) v Hostěrádkách.

 

25.4.2010 - Setkání rodáků

V sobotu 25.4.2010 jsme se podíleli na setkání rodáků naší obce na hasičské zbrojnici. Členové a členky našeho sboru zajistili přípravu, úklid, občerstvení.

 

27.6.2010 – Jednání hejtmana na hasičské zbrojnici

Na naší hasičské zbrojnici proběhlo pracovní jednání hejtmana JMK, představitelů složek IZS se starosty okolních měst a obcí k problematice vojenského radaru

 

11.9.2010 – ve spolupráci s OÚ jsme v naší obci zorganizovali koncert Ládi Kerndla se svým orchestrem a sólistou Orchestru Gustava Broma - Jaromírem Hniličkou, zajišťovali jsme pořadatelskou službu a výčep. Návštěvnost byla slabší, přesto se koncert vyznavačům tohoto žánru velmi líbil.

18.9.2010 – účast na křtu knihy Jana Červinky v HodějicíchodějicíchhO „Proč jsem se stal hasičem“. Na křtu jsme bratru Červinkovi pomáhali se zabezpečením této akce, paní Ireně Červinkové jsme předali Čestné uznání KSH ČMS a Medaili sv. Floriána za její celoživotní hasičskou práci a podporu manžele Jana Červinky v jeho práci.

 

Ostatní činnost :

14.-15.5.2010 – Účast na oslavách 125 let založení SDH Újezd u Brna

15.5.2010 – Účast na oslavách 130 let založení SDH Kobeřice

6.6.2010 – Účast na oslavách 130 let založení SDH Miroslav

 

 Technika svěřená do naší péče – CAS 32 Tatra 148, DA VW Transporter a DS Fiat Ducatto je řádně ošetřována, je vedena dokumentace projetých km a spotřeby. Všechny vozidla mají platné STK z 15.7.2010. U CAS 32 Tatry 148 je nutné provést výměnu kohoutů, na které se již pracuje. V loňském roce SDH nakoupil přívěsný vozík k DA Fiat Ducato, zejména pro dopravu materiálu na soutěže v požárním sportu.

 

            Při kondičních jízdách, zásazích, školení, cvičení a manipulačních jízdách bylo v roce 2010 na CAS 32 Tatra 148 najeto 150 km a natočeno 21 motohodin, zejména při zásazích na čištění kanálů, vpustí a silnic po záplavách (spotřeba 373 l nafty), na DA Fiat Ducato najeto zejména na soutěžích, ale i dalších akcích a školeních 4.475 km (spotřeba 346 l nafty) a na VW Transporter najeto 330 km (spotřeba 104 l benzínu). Provoz plovoucího čerpadla – 10 l benzínu (12 motohodin), motorová pila (školení+řezání dřeva) – 15 l benzínu. Provoz elektrocentrály a ponorného kalového čerpadla 11 motohodin (23 l nafty).

 

            Činnost členů zásahové jednotky SDH je pestrá, jedná se o spoustu odpracovaných hodin při výcviku a školení, údržbě techniky, technických prostředků, přípravě vozidel na technické prohlídky, údržbě hasičky, soutěžích v požárním sportu, sběru železa, kulturních akcích a mnoha dalších činnostech. Myslíme si, že hasiči jsou v obci složkou, která má velmi důležité uplatnění a která slouží jak obci, tak ostatním spoluobčanům. Proto budeme vděčni za jakoukoliv další pomoc a podporu ze strany obecního úřadu i v dalších letech a velmi si vážíme pomoci dosud poskytované.

 

            Závěrem mi dovolte Vám, kteří jste se na těchto akcích, na hasičských soutěžích, při brigádách, při sběru železa podíleli, kteří jste nám pomohli řešit naše problémy, poděkovat. Velký dík patří členům zásahové jednotky za kladný přístup, jak při školení, tak při výjezdech. Věřím, že v nadcházejícím roce budete všichni přistupovat zodpovědněji k naší práci a s větší chutí a elánem.

 

            Přeji Vám i Vašim rodinám pevné zdraví, hodně spokojenosti v rodinném životě, zaměstnání, ale také v hasičině, kde pomáháme našim spoluobčanům a celé naší společnosti.

 

 

 

Hostěrádky-Rešov 8. ledna 2011

 Antonín Dolák, velitel

 

 

Náhledy fotografií ze složky Výroční valná hromada za rok 2010