Jdi na obsah Jdi na menu
 


Výroční valná hromada za rok 2011

vvh-za-2011--61-.jpgV sobotu 7.1.2012 se na hasičce konala Výroční valná hromada za rok 2011.

Prezentovali jsme naši činnost za rok 2011 a přijali plán činnosti na rok 2012.

 

Zpráva  o stavu činnosti sboru za rok 2011

 

Vážení bratři, sestry, vážení hosté

 

            Dovolte mi, abych Vás seznámil se zprávou o činnosti Sboru dobrovolných hasičů v Hostěrádkách-Rešově za rok 2011. První výborová schůze se konala 3. ledna, kdy se projednalo zajištění VVH za rok 2010, přehled odpracovaných brigádnických hodin a byla provedena kontrola pokladny. VVH se konala 8.1.2011. Zahájení a celou schůzi vedl velitel sboru bratr Antonín Dolák. Přivítal přítomné funkcionáře okresu, okrsku, okolních sborů a přítomné hosty. Byla zvolena volební a návrhová komise. Starosta sboru přednesl zprávu o činnosti, ve které zhodnotil činnost SDH za rok 2010 a dále zprávu velitele. Zprávu o výsledcích v soutěžích přednesl náměstek starosty Rudolf Franz ml. Revizní komise seznámila VVH s provedenou revizí pokladny a účtu sboru. Byl přednesen návrh plánu činnosti na rok 2011, tento byl ve všech bodech splněn. Při údržbě hasičky a jejího okolí jsme v roce 2011 odpracovali 240 hodin, při údržbě výstroje a výzbroje 300 hodin, při kontrole funkčnosti hydrantů 60 hodin, při kulturních a společenských akcích 550 hodin, odevzdali 28 q žel. šrotu, uspořádali jsme tradiční ostatky, denní a noční soutěž v požárním útoku a diskotéku. V diskuzi vystoupili hosté a zástupci pozvaných okolních sborů. Usnesením VVH byla schválena volba členů výboru SDH, delegátů na VVH okrsku a delegátů do voleb OSH a plán činnosti na rok 2011.

 

Další výborová schůze se konala 12. ledna 2011. Byl sestaven plán výborových schůzí na rok 2011 a členských schůzí. Dále bylo projednáno vyúčtování VVH, příprava Almanachu k 90. letům výročí SDH, účast na VVH okolních sborů a zajištění vepřových hodů. Vepřové hody se uskutečnily v sobotu 29. ledna, zajišťovali jsme přípravu i občerstvení. Další výborová schůze se uskutečnila 7. února, kdy bylo projednáno vyúčtování vepřových hodů a příprava okrskové VVH, uspořádání ostatků a večerní zábavy. Dne 11. února v naší hasičské zbrojnici proběhla výroční valná hromada okrsku Hostěrádky-Rešov za účasti zástupců SDH Šaratice, Kobeřice, Velešovice a Vážany nad Litavou. Ostatky se uskutečnily v sobotu 5. března 2011 průvodem masek po vesnici s hudbou Františka Peciny, večer proběhla v sále kulturního domu tradiční ostatková zábava se skupinou RIO.

 

            Další výborová schůze se uskutečnila 1. dubna 2011, pokladník sboru potvrdil odevzdání daňového přiznání za rok 2010 na FÚ ve Slavkově. Byla projednána příprava oslav 90. let založení SDH a rozeslání pozvánek, zaplacení brožur a pozvánek. Dále oprava svolávacího zařízení na hasičské zbrojnici, převedení vozidla Lada Niva od Policie ČR na obec k plnění úkolů PO, potisk dresů mladých hasičů. Na členské schůzi 29. dubna 2011 bylo projednáno organizační zajištění oslav 90. let SDH. V neděli 24.dubna 2011 jsme se zúčastnili hasičské pouti ve Křtinách.

 

V sobotu 7. května 2011 jsme oslavili 90 let založení našeho sboru dobrovolných hasičů v Hostěrádkách-Rešově a zároveň uctili památku všech zesnulých hasičů. Oslavy začaly v 10.00 hod příjezdem pozvaných hostů z okolních sborů, ale i vzdálených sborů z Prusinovic a Malženic (Slovensko), starostů z okolních obcí, funkcionářů okresu i kraje v čele s ředitelem HZS Jihomoravského kraje plk.Ing. Jiřím Pelikánem. Na hasičce se podávalo malé občerstvení a vyčkávalo se na 11.00 hod, kdy starosta našeho sboru Slavomír Bell oficiálně zahájil oslavy 90 let založení našeho sboru. Následovala Mše svatá, kterou sloužil opat Marian Rudolf Kosík, který také popřál mnoho úspěšných návratů členům naší zásahové jednotky a požehnal našemu novému zásahovému vozidlu Lada Niva, které je zároveň určeno pro potřeby obce. Po Mši svaté následoval slavnostní průvod obcí s prapory k pomníku zasloužilých hasičů, kde promluvili přítomní kněží i starosta našeho sboru o založení našeho sboru a úctě ke všem již zemřelým hasičům, kterým je věnován pomník a socha sv.Floriána. Položením kytice a věnce k pomníkům jsme uctili památku zemřelých zakládajících členů našeho sboru i všem ostatním zesnulým hasičům. Slavnostní průvod pokračoval od kapličky ke kulturnímu domu, kde byl připraven pro všechny pozvané oběd. Po obědě jsme začali krátkou kulturní vložkou našich mladých hasičů, promluvili pozvaní hosté a přijali jsme dary od našich přátel z Malženic a Prusinovic. Pan Červinka za firmu Červinka s.r.o. předal našemu sboru stuhu na náš prapor a Petr Němčanský zdobenou sekyrku. Program oslav pokračoval předáním vyznamenání a ocenění pro členy našeho sboru. Oficiální část oslav ukončil starosta sboru, který popřál všem krásný zbytek sobotních oslav.

Na výborové schůzi 20. května 2011 byla projednána organizace a zajištění denní soutěže v požárním útoku. Letos již po devatenácté se sešli příznivci hasičského sportu v sobotu 28. května 2011 tentokrát netradičně na cvičišti u hasičské zbrojnice v Hostěrádkách – Rešově při XIX. ročníku soutěže O pohár starosty obce v požárním útoku. V kategorii mužů soutěžilo 19 družstev, v kategorii žen 14 družstev. Celá soutěž probíhala v pěkném sportovně bojovém duchu a dobré náladě i když za deštivého počasí. Přesto byly k vidění i pěkné výkony i kuriózní situace. Nejcennější trofej v mužské kategorii si odneslo družstvo Tučap A dosaženým časem 16,48 sec., na druhém místě skončilo družstvo Mokré časem 16,70  sec. a na třetím místě družstvo domácích Hostěrádek-Rešova časem 17,03 sec. V kategorii žen si nejcennější trofej odvezlo družstvo Dražovic dosaženým časem 18,63 sec., na druhém místě skončilo družstvo Ivanovic na Hané časem 20,12 sec. a na třetím místě družstvo Hodějic časem 20,15 sec. Neplatným pokusem skončila soutěž pro družstva mužů Křenovic a Velešovic a pro družstvo žen z Radslavic. Pro vítěze byly připraveny jak pěkné poháry, tak množství cen.

 

Na členské schůzi 27.6.2011 byla projednána organizační příprava a zajištění noční soutěže. V sobotu 2. července 2011 jsme se letos již posedmé sešli při VII. ročníku noční soutěže v požárním útoku o putovní sochu sv.Floriána, kterou do soutěže věnoval hlavní sponzor noční soutěže firma Červinka s.r.o.. Noční soutěž se tentokrát připravila na cvičišti vedle hasičky, protože předpověď meteorologů byla původně nepříznivá a zázemí hasičky by tak přišlo velmi vhod. Nakonec nám nepršelo a tak dvacet soutěžních družstev mohlo předvést svoje výkony na suché a dobře připravené trati. Před začátkem soutěže nám předvedli ukázky požárního útoku obě naše družstva mladých hasičů. Tato ukázka umožnila dětem se nejen předvést před domácím publikem, ale  i zatrénovat si v podmínkách opravdové soutěže. Po svém vystoupení obdrželi naši mladí členové a jejich trenéři děkovné diplomy a plyšové Soptíky za reprezentaci v  sezóně 2010/11. Ve vlastní soutěži zvítězilo družstvo hasičů Sportu Starého Lískovce za dosažený čas 16.43 sec., na druhém místě skončilo družstvo Habrovan A časem 17.00  sec. a na třetím místě družstvo Mělčan časem 17.39 sec. Družstvo hasičů ze Starého Lískovce vyhrálo potřetí za sebou a tak získalo putovní sochu sv.Floriána do svého vlastnictví. Naše soutěžní družstvo mužů mělo požární útok velmi dobře rozběhnutý a sestřik na pravém terči 16.67 sec. by nám zajistil druhé místo. Levý proudař však zazmatkoval a po zapojení proudnice ji před terči znovu rozpojil a tak nebyl útok dokončen a naše družstvo nebylo hodnoceno. V ženské kategorii zvítězilo soutěžní družstvo Šaratic časem 23.71 sec., druhé místo obsadila děvčata z Ivanovic na Hané časem 24.06 sec. a třetí místo vybojovalo družstvo z Kobeřic časem 25.27 sec..

 

 

 

 

Poděkovat musíme jak za finanční příspěvky, tak za věcné dary, kterými naši soutěž, ale i ostatní činnost v loňském roce sponzorovali:

Ø      Červinka s.r.o. Hodějice, výroba, prodej a servis hasící techniky

Ø      Jihomoravský kraj

Ø      Obecní úřad Hostěrádky-Rešov

Ø      ZEV Šaratice

Ø      Restaurace U Paseky Újezd u Brna

Ø      Technikcentrum Němčanský Petr

Ø      Dolák Antonín, stolařství

Ø      Dolák Petr, zámečnictví, svářečské práce

Ø      Dolák Radek, autodoprava

Ø      Elektro Spáčil, prodej elektrospotřebičů

Ø      Slavomír Bell

Ø      Božena Hrabovská

Ø      Robeš Josef

Ø      Robeš Jan

Ø      Vinařství Martinásek

Ø      Krejčíř Jiří a Rudolf, výroba nábytku

Ø      Jochymek Arnošt, potraviny

Ø      Poulík Vladimír, autodoprava

Ø      Masař Zdeněk, vodo topení instalace

Ø      Kalvoda Ivo

Ø      Pecina František, voda, topení, plyn

Ø      Hrabovský Luboš

Ø      Hess Jaroslav, pohostinství

Ø      Špondr Zdeněk, elektroinstalace

Ø      Veselý Jan, dopravní signalizace

 

            Poděkovat musíme také Okresnímu sdružení hasičů Vyškov za poskytnutí časomíry, bratru Jaroslavu Bejlkovi za uvádění celé soutěže a ovládání časomíry a všem členům sboru, kteří se na přípravě a celém zdárném zabezpečení soutěže podíleli.

 

Na výborové schůzi 4. července bylo provedeno vyhodnocení a vyúčtování akcí a projednáno přijetí nových členů do sboru.  V sobotu 17. září se v Hodějicích uskutečnila Hasičská slavnost a I. ročník soutěže "O nejlepší hasičský prapor". Tuto akci  pořádala Hasičská společnost Červinka s.r.o. ve spolupráci s našim SDH. V doprovodném programu který obsahoval ukázky zásahu historické hasičské techniky, průlet policejního vrtulníku, průjezd kolony současné požární techniky a vystoupení mažoretek předvedli naši mladí hasiči požární útok.

 

Na výborové schůzi 27.10.2011 byla v souvislosti s dotací JMK projednána nabídka firmy Drager na IDP, kdy byl vybrán typ PSS 3000/0/FPSS s ocelovou lahví – 4 ks. Celková cena 129.tis. Kč, z toho dotace JMK 90.tis. Kč.  Na schůzi rozšířeného výboru a členů JSDH 7.11.2011 byl projednán sběr železného šrotu 19.11.2011, dále rozsvěcování vánočního stromu 27.11.2011, návštěva pivovaru v Měníně 3.12.2011 a pečení berana 9.12.2011. Vánoční strom pro obec darovali naši členové Vladan a Pavla Klíčovi. 26.11.2011 se starosta a velitel SDH zúčastnili shromáždění starostů OSH v Tučapech.

 

Na výborové schůzi 5. prosince bylo projednáno uskutečnění a organizační zajištění diskotéky 25.12.2011, nákup zásahových přileb a PHM. 25. prosince 2011 jsme organizačně zabezpečovali diskotéku, která se našemu členovi Petrovi Dolákovi podařila zajistit, tato akce se velmi vydařila a přinesla velmi významný příjem do pokladny SDH v letošním roce, za což mu patří poděkování a všem, kteří se na této náročné akci podíleli. Na výborové schůzi 27. prosince bylo provedeno vyúčtování diskotéky. Na poslední výborové schůzi 2.1.2012 byla projednávána příprava dnešní VVH, provedena revize pokladny, projednán návrh na rozpočet PO v roce 2012 OÚ, dále návrh na dotace obci z rozpočtu JMK v roce 2012.

 

V roce 2011 se významných životních jubileí dožili členové našeho sboru – 80. let Štefan Krátký, 70.let Jan Vosmek, 60.let Jaroslava Paprskářová, Stanislav Rada, Marie Doláková a Zdena Rotreklová. Všem jubilantům za SDH ještě jednou srdečně blahopřejeme a přejeme pevné zdraví do dalších let a štěstí a spokojenost v osobním životě.

 

          Našemu sboru byla svěřena do péče budova hasičky a vybavení v celkové hodnotě 1.077.175,- Kč. Spolupráci s OU lze hodnotit jako velmi dobrou a věříme, že se v rozpočtu obce i nadále najde dostatek finančních prostředků, aby byla dobrovolná činnost hasičů v obci nadále rozvíjena ku cti a dobrému jménu obce.

 

Dále vlastníme 8. akcií Hasičské vzájemné pojišťovny, Fiat Ducato, přívěsný vozík, PPS-12, vycházkové uniformy, cvičební úbory soutěžních družstev, sportovní obuv, vybavení kuchyně, vybavení schůzové místnosti, televizi, video, videokameru, radiopřijímač se zesilovačem, DVD přehrávač, notebook.

 

Členská základna: k 31.12.2011 měl náš sbor 105 členů, z toho 61 mužů, 24 žen a 20 mládeže do 15-ti let.

  

            Výbor sboru děkuje všem, kteří aktivně pomáhají našemu sboru v jeho činnosti. Na tomto místě patří poděkovat i Libě Urbánkové, Aleně Kánské a Janě Špondrové za péči o pomník zemřelých hasičů a Pavlovi Palečkovi za spravování našich internetových stránek SDH.  Nemalý dík patří rovněž našim vedoucím mládeže – Jirkovi Šuterovi a Jitce Pospíšilové, za elán a péči, kterou mají s našimi budoucími nástupci.

 

            Bratři a sestry, vážení hosté. Vyslechli jste zprávu o stavu a činnosti sboru v uplynulém roce a tak mě dovolte, abych  poděkoval za práci všem, kteří jste ji v uplynulém roce pro sbor vykonali. V novém roce přeji jménem výboru všem hlavně zdraví, spokojenost v osobním i pracovním životě a hlavně hodně chuti do další práce v našem sboru.

 

 

 

Hostěrádky-Rešov 7. ledna 2012   

                                                                                              Mgr. Slavomír Bell, starosta SDH


 

Zpráva velitele jednotky SDH

           

            Předem mé zprávy bych vás chtěl pozdravit a přivítat na dnešní valné hromadě.  Jednotka SDH je tvořena 16-ti členy SDH, všichni mají absolvovány zdravotní prohlídky, které byly provedeny v lednu 2011, platnost je 2 roky. Členové jednotky se pravidelně scházejí při výcviku, školení, údržbě techniky, přípravě na technické prohlídky. Při výjezdu bývá účast členů v pracovní době do 5-ti členů, v mimopracovní době a o víkendech i 10 členů. Výjezdní čas se nám daří kolem 5 min. (dle vyhlášky JPO III. je výjezd do 10 min.). Provádíme údržbu zásahových vozidel. Školení J SDH probíhá 1x měsíčně. Školení řidičů zásahových vozidel je jednou ročně. Průběžné školení dále absolvují nositelé dýchací techniky.  V březnu a dubnu 2010 členové jednotky absolvovali teoretické a praktické školení na obsluhu motorových a rozbrušovacích pil, všichni obdrželi kvalifikační průkazy.  8 členů má zdravotní průkazy na prodej občerstvení při pořádání kulturních podniků. Od HZS Jmk jsme dostali instruktáž o novém tvaru přicházejících SMS (omezený počet znaků), dále nový formulář k výjezdu. V tomto roce opět probíhají kurzy pořádané HZS v ŠS v Tišnově (kurz velitele družstva 40 hod., strojníci JSDH obcí určené pro JPO II. a JPO III. V rozsahu rovněž 40 hod.). Jednalo by se o 2 velitele a 2 strojníky. Kurz nositelů DT jsme provedli v roce 2011 (noví členové a proškolení těch, kteří již průkaz měli). Umožnili jsme to i ostatních SDH (Račice, Drnovice, Kobeřice). Školení prováděl příslušník HZS ÚO Vyškov. Také jsme u všech členů JSDH provedli školení Hasič 3. a 2. Stupně – 20 členů. V letošním roce musíme provést proškolení členů, kteří mají průkaz na obsluhu motorové a rozbrušovací pile. 14. ledna 2012 proběhne školení na novou přetlakovou DT. 

 

 

Zásahová činnost jednotky SDH Hostěrádky-Rešov v roce 2011 :

 

Požár pneumatik, odpadu a suché trávy – Šaratice

 26. únor 2011, 14:42  - požár, polní porost, tráva - I. stupeň - vozy: 6

Popis: Jedná se o nepovolené pálení mezi Otnicemi a Šaraticemi u stáčírny minerálních vod, nasazen 1C proud. 15:14 lokalizace, 15:17 likvidace.

Jednotky: SDH Hostěrádky – Rešov, SDH Šaratice, HZS Slavkov

Jednalo se  o nepovolené pálení tuhého komunálního odpadu a pneumatik na soukromém pozemku. Po příjezdu na místo zásahu zde byla již Policie České republiky. Majitel pozemku nechtěl nikoho pustit do areálu stáčírny, po několikaminutové výměně názorů byly jednotky vpuštěny do areálu. Naše jednotka byla zasahovala 1C proudem z CAS 32 – 148. Po likvidaci požáru byla jednotka odeslána VZ na základnu. Počet zasahujících členů jednotky – 6, vozidla Volkswagen Transportér, CAS 32 – Tatra 148

 

Požár solárních panelů na střeše rodinného domu

1. květen 2011, 12:25 - požár, nízké budovy, Újezd u Brna, Na Zahrádkách 899 - I. stupeň - vozy: 10

Podtyp: PLANÝ POPLACH

Popis: Jednotky vyjely na požár střechy. Průzkumem zjištěno, že se jednalo o kouř z komína.

Jednotky: HZS Lidická, HZS Slatina, HZS Židlochovice, SDH Hostěrádky – Rešov,

SDH Újezd u Brna

Po vyhlášení poplachu operačním důstojníkem vyjela naše jednotka s vozidly Volkswagen Transportér - 5 členů a CAS 32 – Tatra 148 - 2 členové jednotky, k nahlášené události a to i přes fakt, že většina členů byla v tuto dobu na Hasičské pouti ve Křtinách.

Jednalo se o nahlášený požár solárních panelů na střeše rod. domu na ulici Na zahrádkách 899, Újezd u Brna. Po příjezdu na místo zde již byla JSDH Újezd u Brna a HZS Brno - Slatina. Majitelem domu bylo nahlášeno podezření z požáru solárních panelů umístněných na střeše budovy . Okamžitě byl odpojen hlavní jistič a jističe od solárních panelů, průzkumem střechy zjištěno že se nejedná o požár. Ze sousedního domu z komínu na tuhá paliva vycházel hustý dým. Vlivem nízkého tlaku a deště se valil hustý dým kolem solárních panelů. Toto zjištění bylo ihned nahlášeno na operační oddělení HZS. Opět zapnuty všechny odpojené jističe.Po dohodě s velitelem PS Brno - Slatina jednotka odeslána na základnu. Akce přítomna také Městská policie Újezd u Brna, zjištěno, že na linku 150 volala dcera majitele domu. Po příjezdu na základnu, nahlášení ukončení zásahu a ukončen také radioprovoz. Počet zasahujících členů jednotky – 7, vozidla Volkswagen Transportér, CAS 32 – Tatra 148.

 

Výbuch el.bojleru rodinného domu – Šaratice

8. srpen 2011, 00:18 - požár nízké budovy, Šaratice, Kavrianov 131 - I. st. - vozy: 6

Po vyhlášení poplachu operačním důstojníkem vyjela naše jednotka v tuto noční hodinu se všemi zásahovými vozidly  Volkswagen Transportér - 5 členů, Fiat Ducato - 4 a  CAS 32 – Tatra 148 - 3 členové jednotky, k nahlášené události - požár nízké budovy v obci Šaratice. Už při cestě k požáru jsme se dozvěděli od operačního důstojníka, že se jedná o výbuch el.bojleru s následným menším zahořením a únik vody. Po příjezdu na místo zde již byli asi 3 členové JSDH Šaratice. Průzkumem bylo zjištěno, že došlo k výbuchu bojleru, byla vypnuta el. energie a uzavřen hlavní uzávěr vody. Toto zjištění bylo  nahlášeno na operační oddělení HZS.  Po příjezdu HZS Slavkov zapnuty všechny odpojené jističe. Akce přítomna také Policie ČR. Po dohodě s velitelem  HZS Slavkov jednotka odeslána na základnu. Po příjezdu na základnu, nahlášení ukončení zásahu a ukončen radioprovoz. Počet zasahujících členů jednotky – 12, vozidla Volkswagen Transportér, CAS 32 – Tatra 148, Fiat Ducato

 

Technická pomoc – Čerpání vody – Újezd u Brna

15. srpen 2011, 18:46 - Technická pomoc, Čerpání vody, Brno – venkov, Újezd u Brna, U hřiště 857, RD – 180, Novostavba RD ul. Šternovská - I. stupeň – vozy: 3
Podtyp: ČERPÁNÍ VODY
Popis: Čerpání vody ze sklepů rod. domů a bytového domu
Jednotky: JSDH Hostěrádky – Rešov, JSDH Újezd u Brna
Obec: Újezd u Brna
Ulice: U Hřiště, Šternovská
         

        Po vydatné průtrži mračen, která zasáhla všechny okolní obce vyhlásil KOPIS
výjezd naší jednotce do Újezdu u Brna, kde bylo zatopeno několik rodinných a
bytových domů. Po příjezdu na první místo zásahu bylo průzkumem zjištěno, že v bytovém domě byla vadná pouze zpětná klapka odpadu kanalizace a malé množství vody, které nebylo
možné odčerpávat. Velitel zásahu ve spolupráci s Městskou policií Újezd u Brna naši
jednotku poslal na druhé místo, kde z rodinného domku, dílny a dvora byla pomocí
plovoucího čerpadla odčerpána voda. Poté byla jednotka operačním důstojníkem
povolána k novostavbě rodinného domku na ulici Šternovská. V této novostavbě byl
zaplaven sklep, a také celé okolí domu. Naše jednotka nasadila plovoucí čerpadlo a 2
ks hadic C, později bylo nasazeno také kalové čerpadlo, elektrocentrála a 2 ks hadic B.
Odčerpávání zatopených prostor tohoto domu probíhalo ve spolupráci s JSDH Újezd u
Brna asi 2 hodiny. Po dohodě s velitelem zásahu - jednotka odeslána na základnu, přítomna také Městská policie Újezd u Brna. Po příjezdu na základnu, nahlášení ukončení zásahu a
ukončen také radioprovoz. Počet zasahujících členů jednotky – 8, vozidla Volkswagen
Transportér, CAS 32 – Tatra 148.

 

Technická pomoc – ODSTRANĚNÍ NEBEZPEČNÝCH STAVŮ-Hostěrádky Rešov

16. srpen 2011, 17:28 - Technická pomoc -  I. stupeň – vozy: 2

Podtyp: ODSTRANĚNÍ NEBEZPEČNÝCH STAVŮ

Jednotky: JSDH Hostěrádky - Rešov

Popis: Jednotka vyjela k odstraňování následků průtrže mračen s přívalovými dešti a k úklidu obce. Jedná se o zaplavení místní komunikace a kanály. Došlo k vyčištění ucpaných kanálů a obslužných komunikací v obci,  uvolnění kanalizace - ucpanou nánosem bahna a slámy z okolních polí. Počet zasahujících členů naší jednotky – 8, vozidla Volkswagen Transportér, CAS 32 – Tatra 148

 

Výcvik zásahové jednotky Hostěrádky - Rešov s vrtulníkem

 Dne 17. září 2011 od  09:00 –11:00 hod. proběhlo v prostoru polního letiště u obce Nížkovice  INSTRUKČNĚ METODICKÉ ZAMĚSTNÁNÍ  - výcvik s vrtulníkem PČR a leteckými záchranáři.

Výcvik byl určen pro členy JSDH obcí kategorie JPO III hasebního obvodu PS Bučovice, PS Slavkov u Brna a  pro určené příslušníky  HZS JmK ÚO Vyškov. Plnění závěsného hasícího bambi vaku vodou si s osádkou vrtulníku Bell 412 z letky Policie ČR procvičovaly jednotky ze Slavkovska a Bučovicka zařazené do kategorie JPO III. Na polním letišti u obce Nížkovice se při plnění bambi vaku vodou z cisterny střídali vždy čtyři členové jednotky SDH spolu se dvěma hasiči – leteckými záchranáři z Brna. Po příletu vrtulníku letecký záchranář zopakoval hlavní zásady a postup při plnění. Navádění vrtulníku a velitele u Bambi vaku zajišťovali letečtí záchranáři. Hasiči vytvořili čtyřčlenné skupiny (dvě dvojice), na pokyn velitele naplnili  hasící vak. Vrtulník po naplnění uskutečnil shoz, hasiči se zatím vystřídali u proudnic. Všichni hasiči, kteří prováděli praktický výcvik v plnění Bambi vaku vodou, museli být bezpodmínečně vybaveni zásahovou přilbou s ochranou zraku, zásahovým kabátem, zásahovými kalhotami, zásahovou obuví a zásahovými rukavicemi Stroj Bell 412 na letišti uskutečnil přes 20 přistání a vzletů a náročné plnění vaku si prakticky vyzkoušelo několik desítek hasičů včetně 8 členů naší zásahové jednotky. Po skončení praktické části bylo provedeno vyhodnocení zaměstnání. Výcviku se zúčastnily HZS Vyškov, HZS Slavkov u Brna, HZS Bučovice, JSDH Slavkov u Brna, JSDH Bučovice, JSDH Nesovice, JSDH Otnice, JSDH Křenovice, JSDH Lovčičky, JSDH Hostěrádky - Rešov a další JPO 3 ze Slavkovska a Bučovicka. Jednotka SDH Hostěrádky - Rešov proškolila 8 členů jednotky a byla využita vozidla Volkswagen Transportér a CAS 32 – Tatra 148.

 

Technická pomoc – Spolupráce se složkami IZS – Vyhledávání osob

 3. říjen 2011, 18:47 - Technická pomoc -  I. stupeň – vozy: 4

Jednotky: JSDH Hostěrádky – Rešov, JSDH Šaratice

Popis: Starosta obce Hostěrádky – Rešov svolal jednotku pomocí svolávacího zařízení , na pomoc při vyhledávání pohřešované osoby ze Šaratic. Později byla jednotka svolána také Krajským operačním střediskem. Jednotka přijela na místo v počtu 10 členů, jednalo se o pátrání po pohřešované osobě. Velitel zásahu ve spolupráci s Policií ČR určil prostory, které měla naše jednotka prohledávat – remízek u Milešovic, potoky od Šaratic směrem na Milešovce, bývalou stáčírnu minerálních vod – Kalužiny a dále potoky a rybník v Hostěrádkách – Rešově. Jednotka se rozdělila do 2 skupin a odjela prohledávat určená místa, spojení bylo zajištěno vysílačkami. Po důkladném prozkoumání určených míst byla jednotka odeslána na základnu. Hledaná osoba byla nalezena druhý den v pořádku. Po příjezdu na základnu, nahlášení ukončení zásahu a ukončen radioprovoz. Počet zasahujících členů jednotky – 10, vozidla Volkswagen Transportér, Fiat Ducato

 

 

Požár zahradní chatky Hostěrádky–Rešov – planý poplach

30.října 2011 23:17 - požár, lesní, polní porost, tráva - I. stupeň - vozy: 3

Popis: HZS JmK PS Slavkov, JSDH Hostěrádky-Rešov, vyjely k požáru zahradní chaty mezi Hostěrádkami a Újezdem u Brna.
Jednotky: PS Slavkov, SDH Hostěrádky – Rešov

 

KOPIS vyhlásilo poplach k požáru zahradní chaty mezi Hostěrádkami – Rešov a Újezdem u Brna. Naše jednotka se na místo zásahu dostavila jako první v pořadí.Průzkumem bylo zjištěno, že ve skutečnosti se jednalo větší táborový oheň v blízkosti menší zahradní chatky. Po příjezdu HZS PS Slavkov byl zásah nahlášen na KOPIS jako planý poplach a
jednotka odeslána na základnu. Počet zasahujících členů jednotky – 10, vozidla Volkswagen
Transporter, CAS 32 – Tatra 148

 

Ostatní činnost :

 

1.5.2011 – Účast na hasičské pouti ve Křtinách

14.5.2011 – Účast na oslavách 120 let založení SDH Křenovice

Účast na svěcení sochy sv. Floriána v Hruškách.

V červnu na krajské soutěži dětí ve Slavkově jsme dopravovali vodu.

Účast na VVH ostatních sborů.

 

            V letošním roce jsem s pomocí dotace JMK koupili IDP přetlakové Drager a k tomu máme 5 přileb (1 jsme dostali darem od Výzbrojny PO). V závěru roku jsme z prostředků PO zakoupili 300 l nafty, k dnešnímu dni jsou všechna zásahová vozidla doplněná a akceschopná.

 

 Technika svěřená do naší péče – CAS 32 Tatra 148, DA VW Transporter a DS Fiat Ducatto je řádně ošetřována, je vedena dokumentace projetých km a spotřeby. Všechny vozidla mají platné STK z června 2011. Dále vlastníme 2 PS, které používáme při výcviku a soutěžích, kde si PHM platíme z vlastních prostředků.

 

            Při kondičních jízdách, zásazích, školení, cvičení a manipulačních jízdách bylo v roce 2011 na CAS 32 Tatra 148 najeto 282 km a natočeno 10 motohodin (spotřeba 292 l nafty), zejména při zásazích na čištění kanálů, vpustí a silnic po záplavách, na DA Fiat Ducato najeto zejména na soutěžích, ale i dalších akcích a školeních 2928 km (spotřeba 320 l nafty) a na VW Transporter najeto 140 km (spotřeba 30 l benzínu). Provoz plovoucího čerpadla – 20 l benzínu (12 motohodin), motorová pila (školení+řezání dřeva) – 8 l benzínu. Provoz elektrocentrály a ponorného kalového čerpadla 8 motohodin (16 l nafty). PS zásahová – kondiční startování - 8 l.

 

V roce 2011 jsme byli zařazení do okresní ligy v PS. Naše sportovní družstvo nezvládlo objet patřičný počet soutěží, tím pádem nemůžeme v letošním roce organizovat denní soutěž, která by byla zařazena v lize. Místo toho budeme pořádat 19.5.2012 soutěž pro mladé hasiče o pohár starosty obce. Dále proběhne již tradiční noční soutěž 23.6.2012. Soutěže absolvují členové JSHD, kde získávají dobrou kondiční zručnost, kterou pak mohou využít při zásahu.

 

            Činnost členů zásahové jednotky SDH je pestrá, jedná se o spoustu odpracovaných hodin při výcviku a školení, údržbě techniky, technických prostředků, přípravě vozidel na technické prohlídky, údržbě hasičky, soutěžích v požárním sportu, sběru železa, kulturních akcích a mnoha dalších činnostech. Myslíme si, že hasiči jsou v obci složkou, která má velmi důležité uplatnění a která slouží jak obci, tak ostatním spoluobčanům. Proto budeme vděčni za jakoukoliv další pomoc a podporu ze strany obecního úřadu i v dalších letech a velmi si vážíme pomoci dosud poskytované.

 

            Závěrem mi dovolte Vám, kteří jste se na těchto akcích, na hasičských soutěžích, při brigádách, při sběru železa podíleli, kteří jste nám pomohli řešit naše problémy, poděkovat. Velký dík patří členům zásahové jednotky za kladný přístup, jak při školení, tak při výjezdech. Věřím, že v nadcházejícím roce budete všichni přistupovat zodpovědněji k naší práci a s větší chutí a elánem.

 

            Přeji Vám i Vašim rodinám pevné zdraví, hodně spokojenosti v rodinném životě, zaměstnání, ale také v hasičině, kde pomáháme našim spoluobčanům a celé naší společnosti.

 

 

 

Hostěrádky-Rešov 7. ledna 2012

 

 

           

                                                                             Antonín Dolák, velitel JSDH

 

Náhledy fotografií ze složky VVH za rok 2011