Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zpráva o činnosti za II.pololetí 2008

Zpráva o činnosti zásahové jednotky obce Hostěrádky-Rešov za II.pololetí 2008.

Sbor dobrovolných hasičů v Hostěrádkách – Rešově
 
                                                                                      V Hostěrádkách-Rešově 15. února 2009 
 
 
Obecní úřad
Hostěrádky-Rešov
 
 
 
Zpráva o činnosti jednotky SDH obce Hostěrádky-Rešov za II. pololetí 2008
-          p ř e d l o ž e n í
___________________________________________________________________________
 
 
            Na základě požadavku obecního zastupitelstva OÚ Hostěrádky-Rešov je předkládána tato zpráva o činnosti jednotky SDH obce Hostěrádky-Rešov za II. pololetí 2008.
 
Zásahová jednotka SDH je tvořena 16-ti členy SDH, všichni mají absolvovány zdravotní prohlídky, které byly provedeny v únoru 2007, platnost je 2 roky. Další zdravotní prohlídky budou provedeny v letošním roce. Řidiči zásahových vozidel jsou Pospíšil Radomil, Zonyga Jan, Robeš Martin, Jakeš Ivo, Dolák Petr, Dolák Antonín a Petráš Zdeněk. Řidiči provádí v nezbytném rozsahu kondiční jízdy ke zdokonalování řidičských dovedností se zásahovými vozidly. Školení řidičů zásahových vozidel je jednou ročně. Pěti členům zásahové jednotky hradí školení obecní úřad, 3 členové mají školení hrazeno svým zaměstnavatelem, neboť ho potřebují i pro výkon své práce.V termínu 22.9.-26.9.2008 se 2 členové J SDH Martin Robeš a Radomil Pospíšil zúčastnili školení strojníků v ŠS HZS Jmk v Tišnově. V únoru letošního roku se zúčastní 2 členové naší jednotky školení velitelů. Průběžné školení dále absolvují nositelé dýchací techniky, přístroje byly zkontrolovány a doplněny 8.8.2008. Použití dýchací techniky je důležité při zásahu v zakouřeném prostředí a v jiných nebezpečných situacích. Dále jsme od HZS Jmk převodem obdrželi 2 ruční radiostanice a 1 vozidlovou, tyto jsou zaktivovány a používány.
 
            Členové ZJ se pravidelně scházejí při výcviku, školení, údržbě techniky, přípravě na technické prohlídky. Provádíme údržbu zásahových vozidel. Školení J SDH probíhá 1x měsíčně. Na požádání házenkářů TJ Sokol jsme před sezónou ostříkali hřiště CAS-32 Tatra 148. Práce na nové technice DA Fiat Ducato a VW Transporter činila celkem 480 hodin, při údržbě CAS 32 Tatry 148 celkem 168 hodin, při údržbě hasičky 180 hodin, při údržbě hydrantů 72 hodin, při budování přístřešku za hasičkou 285 hodin. 11.9.2008 proběhla brigáda na odkúrování stromů a zhotovení mostku přes mlýnský náhon (materiál dodala pila Těšany, Antonín Dolák a p. Poulík). 20.9.2008 jsme zorganizovali noční soutěž v požárním útoku o putovní sochu sv. Floriána, kde je naším generálním sponzorem firma Červinka s.r.o. Hodějice a téhož dne i setkání zasloužilých hasičů na hasičské zbrojnici s průvodem a položením věnců k pomníku hasičů a programem na návsi.
 
 
 
 
- 2 -
 
 
            Jako zásahová vozidla jsou prioritně určena CAS-32 Tatra 148 a DA Fiat Ducatto. Další užívaná technika je VW Transporter, který se postupně opravuje a upravuje na zásahové vozidlo. Vozidlo dříve sloužilo na oddělení dopravních nehod a bylo nutno na něm provést opravy, seřízení, výměnu oleje a svíček, drobné opravy karoserie a nový lak, další úpravy a dokončení na něm budou prováděny letos, včetně instalace VRZu, který se podařilo získat bezúplatným převodem od HZS Jmk. Dále máme ve výbavě požární stříkačky PS 8 a PS 12, elektrocentrála 380/220 V a elektrické kalové čerpadlo na 380 V. Od zásahových vozidel je řádně vedena dokumentace. 
 
 
            Výjezdy jednotky SDH obce v II. pololetí 2008:
-    10.7.2008 – taktické cvičení Velešovice, 8 členů JSDH, technika CAS 32 Tatra 148,
      DA Fiat Ducato
-    4.8.2008 – požár travnatého porostu u Litavy, Vážany, 3 členové JSDH, CAS 32 Tatra
-    16.12.2008 – taktické cvičení Sokolnice, 5 členů JSDH, technika CAS 32 Tatra 148,
            DA Fiat Ducato
 
 
 
            V souladu s článkem 21 směrnice z roku 2002 – provádět v průběhu roku teoretickou i praktickou přípravu družstva – se členové zásahové jednotky účastní soutěží v požárním sportu, čímž si zvyšují kondici a požární zručnost.
 
            Činnost členů zásahové jednotky SDH je pestrá, jedná se o spoustu odpracovaných hodin při výcviku a školení, údržbě techniky, technických prostředků, přípravě vozidel na technické prohlídky, práci s mládeží, údržbě hasičky, soutěžích v požárním sportu, sběru železa, kulturních akcích a mnoha dalších činnostech. Myslíme si, že hasiči jsou v obci složkou, která má velmi důležité uplatnění a která slouží jak obci, tak ostatním spoluobčanům. Proto budeme vděčni za jakoukoliv další pomoc a podporu ze strany obecního úřadu.
 
 
 
 
 
                                                                                              Antonín Dolák
                                                                                       velitel jednotky SDH obce