Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zpráva o činnosti za I.pololetí 2009

Zpráva o činnosti zásahové jednotky obce Hostěrádky-Rešov za I.pololetí 2009.

Sbor dobrovolných hasičů v Hostěrádkách – Rešově
 

                                                          V Hostěrádkách-Rešově 24. července  2009 

 

Zpráva o činnosti jednotky SDH obce Hostěrádky-Rešov za I. pololetí 2009
-          p ř e d l o ž e n í
___________________________________________________________________________
 
            Na základě požadavku obecního zastupitelstva OÚ Hostěrádky-Rešov je předkládána tato zpráva o činnosti jednotky SDH obce Hostěrádky-Rešov za I. pololetí 2009.
Zásahová jednotka SDH je tvořena 16-ti členy SDH, všichni mají absolvovány zdravotní prohlídky, které byly provedeny 4.2.2009, platnost je 2 roky. Řidiči zásahových vozidel jsou Pospíšil Radomil, Zonyga Jan, Robeš Martin, Jakeš Ivo, Dolák Petr, Dolák Antonín a Petráš Zdeněk. Řidiči provádí v nezbytném rozsahu kondiční jízdy ke zdokonalování řidičských dovedností se zásahovými vozidly. Školení řidičů zásahových vozidel je jednou ročně. Pěti členům zásahové jednotky hradí školení obecní úřad, 3 členové mají školení hrazeno svým zaměstnavatelem, neboť ho potřebují i pro výkon své práce.V dubnu 2009 se 2 členové J SDH Petr Dolák a Ivoš Jakeš zúčastnili školení velitelů družstev v ŠS HZS Jmk v Tišnově. Průběžné školení dále absolvují nositelé dýchací techniky, přístroje byly zkontrolovány a doplněny 25.6.2009 HZS Vyškov. Použití dýchací techniky je důležité při zásahu v zakouřeném prostředí a v jiných nebezpečných situacích. Dále jsme od HZS Jmk převodem obdrželi 2 ruční radiostanice a 1 vozidlovou, tyto jsou zaktivovány a používány. Členové ZJ se pravidelně scházejí při výcviku, školení, údržbě techniky, přípravě na technické prohlídky. Provádíme údržbu zásahových vozidel. Školení J SDH probíhá 2x měsíčně. 
31.1.2009 jsme se spolu s obecním úřadem spolupodíleli na zabezpečení II.obecní zabijačky, tato akce se opět jako v loňském roce vydařila. 21.2.2009 jsme zorganizovali tradiční ostatky průvodem masek po vesnici s hudbou Františka Peciny, večer proběhla v sále kulturního domu tradiční ostatková zábava. Průběžně jsme prováděli vlastními silami úpravy na zásahovém vozidle VW Transporter, instalaci zadních sedaček s úpravami na dýchací techniku, úložné schráně, konstrukce na uložení zásahových prostředků. V rámci školení J SDH byly prováděny nácviky používání elektrocentrály, plovoucího čerpadla a dalších prostředků. 7.3.2009 byl vyhlášen cvičný poplach velitele jednotky s prověřením časů dostavení se na hasičskou zbrojnici. Byly dokončeny klempířské práce na přístřešku za hasičskou zbrojnicí a nevyhovující luxfery v I. patře budovy hasičské zbrojnice byly vyměněny za otevíratelné a větratelná okno. V dubnu 2009 jsme na žádost TJ Sokol 2x stříkali hřiště (CAS 32 Tatra 148, 10 hod.). Byla provedena úprava a výsetba travnaté plochy vedle hasičské zbojnice, která bude sloužit k výcviku. Do 30.6. již byla tato plocha členy JSDH 3x posečena, neboť na ni ještě nemohl vjet obecní traktor se sekačkou. Na zásahových vozidlech CAS 32 Tatra 148 a DA Fiat Ducatto byly provedeny technické prohlídky. Během měsíců března a dubna jsme se brigádami připravovali na vysvěcení sochy sv. Floriána – celkem 185 hod. V květnu 4 členové J SDH (CAS 32 Tatra 148, 6 hod.) proplachovali kanály v objektu mateřské školky .
8.5.2009 se do Hostěrádek-Rešova sjeli členové ostatních SDH jak SH ČMS a Moravské hasičské jednoty, tak hasičští přátelé ze Slovenska ke slavnostní mši svaté spojené s žehnáním hasičských aut místní jednotky a svěcením sochy sv. Floriána, kterou místnímu
- 2 -
 
sboru věnoval spřátelený DHZ z Malženic ze slovenského Trnavského okresu. Pozvání dále přijali zástupci HZS Jmk, funkcionáři OSH i KSH SH ČMS a starostové okolních obcí. Slavnostní mše svatá začala ve 14 hodin před místní hasičskou zbrojnicí. Při ní novoříšský opat Marin Rudolf Kosík požehnal zásahovým vozidlům místní jednotky SDH, která je zařazena v plánu PP jako JPO III. a požehnal všem hasičům, kteří bez ohledu na své pohodlí nezištně pomáhají druhým. Následovalo předání ocenění a vyznamenání zasloužilým hasičům. Poté za doprovodu dechové hudby Zlaťanky z Kobylnic se celý průvod přesunul vesnicí s pomníku zasloužilým hasičům u požární nádrže v obci, kde byla odhalena a následně vysvěcena socha sv. Floriána, patrona hasičů. Pro hasiče a další pozvané hosty dále pokračovalo setkání na hasičské zbrojnici.
 23.5.2009 se v areálu KK letos již popáté sešli příznivci hasičského sportu při V. ročníku noční soutěže v požárním útoku o putovní sochu sv. Floriána, v kategorii mužů soutěžilo 29 družstev, v kategorii žen soutěžilo družstev 10. Nejcennější trofej v mužské kategorii si odvezlo družstvo Sportu Starého Lískovce za dosažený čas 16,57 sec., na druhém místě skončilo družstvo Tučap A časem 17,02 sec. a na třetím místě družstvo Hodějic časem 17,36 sec. Družstvo domácích Hostěrádek-Rešově A skončilo časem 18,71 sec. na osmém místě, družstvu B se útok dokončit nepodařilo. V kategorii žen si nejcennější trofej odvezlo družstvo Hodějic dosaženým časem 21,39 sec., na druhém místě skončilo družstvo Drnovic A dosaženým časem 21,74 sec. a na třetím místě družstvo Miroslavi dosaženým časem 21,87 sec. V měsíci červnu proběhla oprava střechy budovy hasičské zbrojnice, na které jsme se spolupodíleli dopravou materiálu na střechu. Dále jsme zajistili sběr železného šrotu z pasoněk.
            Jako zásahová vozidla jsou určena CAS-32 Tatra 148, DA VW Transporter (technické zásahy) a DA Fiat Ducatto (doprava osob). Dále máme ve výbavě požární stříkačky PS 8 a PS 12, elektrocentrála 380/220 V a elektrické kalové čerpadlo na 380 V. Od zásahových vozidel je řádně vedena dokumentace. 
 
            Výjezdy jednotky SDH obce v I. pololetí 2009:
-    5.4.2009 – požár trávy nad tratí u ZD, 8 členů JSDH, technika CAS 32 Tatra 148, DA Fiat Ducatto
-    17.6.2009 – vyhlášen zvláštní stupeň poplachu HZS Jmk, svolání k PS Slavkov u Brna, technika CAS 32 Tatra 148, 3 členové JSDH. Následovalo školení jednotek pracovníky KŘ HZS Jmk.
-    23.6.2009 – prověřovací cvičení ZŠ Šaratice, 8 členů JSDH, technika CAS 32 Tatra
      148, DA VW Transporter, použita dýchací technika
 
            V souladu s článkem 21 směrnice z roku 2002 – provádět v průběhu roku teoretickou i praktickou přípravu družstva – se členové zásahové jednotky účastní soutěží v požárním sportu, čímž si zvyšují kondici a požární zručnost. Činnost členů zásahové jednotky SDH je pestrá, jedná se o spoustu odpracovaných hodin při výcviku a školení, údržbě techniky (za I. pol. 2009 bylo odpracováno při úpravě VW Transporter celkem 568 brigádnických hodin a na CAS 32 Tatra a DA Fiat Ducato celkem 243 hodin), technických prostředků, přípravě vozidel na technické prohlídky, práci s mládeží, údržbě hasičky, soutěžích v požárním sportu, sběru železa, kulturních akcích a mnoha dalších činnostech. Myslíme si, že hasiči jsou v obci složkou, která má velmi důležité uplatnění a která slouží jak obci, tak ostatním spoluobčanům.
 
                                                                                              Antonín Dolák
                                                                                       velitel jednotky SDH obce